Klikk for å skrive ut siden a a a

Mest bestilt  
N-0080 NB
Honnørrabatt - tilleggslegitimasjon
Publikasjonseier: Samferdselsdepartementet
Kan kun bestilles av: NAV Kontaktsenter, NAV Arbeid og ytelser, NAV Servicesenter og Norges blindeforbund. Kortene leveres i esker à 300 stk og 150 stk. Bestilles i antall kort.
På lager: 36000Q-1135 NB
Arbeidshefte om reklame. Undervisningshefte
Publikasjonseier: Barne- og likestillingsdepartementet
På lager: 221Meld.St.15 (2017-2018) NB
Leve hele livet. En kvalitetsreform for eldre
Publikasjonseier: Helse- og omsorgsdepartementet
På lager: 3940N-0535 NB
Honnørrabatt. 50 prosent rabatt i forhold til ordinær personbillett (enkeltbillett). Brosjyre
Publikasjonseier: Samferdselsdepartementet
UtgåttN-0535 NN
Honnørrabatt. 50 prosent rabatt i forhold til vanleg personbillett (enkeltbillett). Brosjyre
Publikasjonseier: Samferdselsdepartementet
UtgåttS-1025 NB
Støtte og samarbeid. En beskrivelse av totalforsvaret i dag
Publikasjonseier: Forsvarsdepartementet
På lager: 646Q-1228 NB
Velkommen som ny statsborger
Publikasjonseier: Kunnskapsdepartementet
Revidert utgave mai 2015. Kun KD, fylkesmannskontor og folkebibliotek får denne
På lager: 7233Q-0318 NB
Er foreldre til barn som ventes født/er født
Publikasjonseier: Barne- og likestillingsdepartementet
UtgåttMeld. St. 8 (2018-2019) NN
Kulturens kraft. Kulturpolitikk for framtida
Publikasjonseier: Kulturdepartementet
På lager: 383E-0972 EN
Norway in Europe. The Norwegian Government's strategy for cooperation with the EU 2018-2021
Publikasjonseier: Utenriksdepartementet
På lager: 695E-0973 NB
Norge i Europa. Regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU 2018
Publikasjonseier: Utenriksdepartementet
På lager: 372E-0972 NB
Norge i Europa. Regjeringens strategi for samarbeidet med EU 2018-2021
Publikasjonseier: Utenriksdepartementet
På lager: 832NOU 2017:16 NB
På liv og død. Palliasjon til alvorlig syke og døende
Publikasjonseier: Helse- og omsorgsdepartementet
På lager: 96V-0732 NB
Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2018. For tildelinger i 2019
Publikasjonseier: Kulturdepartementet
Trykk etter behov. Finnes også elektronisk på www.idrettsanlegg.no. Utgitt juni 2018
Tilgjengelig (trykkes ved behov)
Finnes også elektronisk: http://www.idrettsanlegg.no
GUL BOK Prop. 1 S (2018-2019) NB
Statsbudsjettet 2019
Publikasjonseier: Finansdepartementet
På lager: 835Q-1120 NB
Har du gjeldsproblemer? - en veileder for deg som kan ha behov for gjeldsordning
Publikasjonseier: Barne- og likestillingsdepartementet
På lager: 637G-0435 NB
Til deg som er utsatt for voldtekt eller seksuelt overgrep
Publikasjonseier: Justis- og beredskapsdepartementet
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Meld. St. 1 (2018-2019) NB
Nasjonalbudsjettet 2019
Publikasjonseier: Finansdepartementet
På lager: 1360UD Prop. 1 S (2018-2019) NB
Utenriksdepartementet
Publikasjonseier: Utenriksdepartementet
På lager: 205Meld.St.17 (2017-2018) NB
Partnerland i utviklingspolitikken
Publikasjonseier: Utenriksdepartementet
På lager: 132JD Prop. 1 S (2018-2019) NB
Justis- og beredskapsdepartementet
Publikasjonseier: Justis- og beredskapsdepartementet
På lager: 474Prop.56 LS (2017-2018) NB
Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) nr. 2016/679 (generell personvernforordning) i EØS-avtalen
Publikasjonseier: Justis- og beredskapsdepartementet
Finnes kun elektronisk på regjeringen.no
Finnes kun elektronisk: https://www.regjeringen.noFINSA Prop. 1 LS (2018-2019) NB
Skatter, avgifter og toll 2019
Publikasjonseier: Finansdepartementet
På lager: 791Meld. St. 6 (2018-2019) NB
Oppgaver til nye regioner
Publikasjonseier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
På lager: 0KD Prop. 1 S (2018-2019) NN
Kunnskapsdepartementet
Publikasjonseier: Kunnskapsdepartementet
På lager: 914SD Prop. 1 S (2018-2019) NB
Samferdselsdepartementet
Publikasjonseier: Samferdselsdepartementet
På lager: 358KMD Prop. 1 S (2018-2019) NB
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Publikasjonseier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
På lager: 134HOD Prop. 1 S (2018-2019) NB
Helse- og omsorgsdepartementet
Publikasjonseier: Helse- og omsorgsdepartementet
På lager: 554KLD Prop. 1 S (2018-2019) NN
Klima- og miljødepartementet
Publikasjonseier: Klima- og miljødepartementet
På lager: 205Meld. St. 4 (2018-2019) NB
Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019–2028
Publikasjonseier: Kunnskapsdepartementet
På lager: 46