Klikk for å skrive ut siden a a a

Mest bestilt  
N-0080 NB
Honnørrabatt - tilleggslegitimasjon
Publikasjonseier: Samferdselsdepartementet
Kan kun bestilles av: NAV Kontaktsenter, NAV Arbeid og ytelser, NAV Servicesenter og Norges blindeforbund
På lager: 75050N-0535 NB
Honnørrabatt. 50 prosent rabatt i forhold til ordinær personbillett (enkeltbillett). Brosjyre
Publikasjonseier: Samferdselsdepartementet
På lager: 0Q-0795 NB
Mekling for foreldre
Publikasjonseier: Barne- og likestillingsdepartementet
På lager: 4400Q-1228 NB
Velkommen som ny statsborger
Publikasjonseier: Justis- og beredskapsdepartementet
Revidert utgave mai 2015. Kun JD, fylkesmannskontor og folkebibliotek får denne.
På lager: 5881Q-0580 NB
Foreldreansvar og samværsrett
Publikasjonseier: Barne- og likestillingsdepartementet
Nettutgaven er fra 2010. Den er ikke oppdatert, det har vært noen endringer i regelverket. Det er allikevel en del informasjon der som kan være nyttig. Papirutgaven er utgått fra lager.
Finnes kun elektronisk: https://www.regjeringen.noQ-1135 NB
Arbeidshefte om reklame. Undervisningshefte
Publikasjonseier: Barne- og likestillingsdepartementet
På lager: 20428Meld.St.28 (2015-2016) NB
Fag - Fordypning - Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet
Publikasjonseier: Kunnskapsdepartementet
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)NOU 2016:16 NB
Ny barnevernslov. Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse
Publikasjonseier: Barne- og likestillingsdepartementet
Finnes kun elektronisk: https://www.regjeringen.noMeld.St.18 (2016-2017) NN
Berekraftige byar og sterke distrikt
Publikasjonseier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
På lager: 4NOU 2016:17 NB
På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming
Publikasjonseier: Barne- og likestillingsdepartementet
På lager: 347E-0960 NB
EU/EØS-håndboken 2016
Publikasjonseier: Utenriksdepartementet
Erstatter E-0891
På lager: 2138Meld.St.33 (2016-2017) NB
Nasjonal transportplan 2018-2029
Publikasjonseier: Samferdselsdepartementet
På lager: 1912N-0535 NN
Honnørrabatt. 50 prosent rabatt i forhold til vanleg personbillett (enkeltbillett). Brosjyre
Publikasjonseier: Samferdselsdepartementet
Finnes også elektronisk på www.regjeringen.no/sd (utgitt januar 2012)
På lager: 36436Meld.St.16 (2016-2017) NB
Kultur for kvalitet i høyere utdanning
Publikasjonseier: Kunnskapsdepartementet
Finnes kun elektronisk: https://www.regjeringen.noMeld.St.30 (2015-2016) NB
Fra mottak til arbeidsliv - en effektiv integreringspolitikk
Publikasjonseier: Justis- og beredskapsdepartementet
På lager: 51NOU 2016:8 NB
En god alliert - Norge i Afghanistan 2001-2014
Publikasjonseier: Utenriksdepartementet
På lager: 249Meld.St.10 (2016-2017) NB
Risiko i et trygt samfunn. Samfunnssikkerhet
Publikasjonseier: Justis- og beredskapsdepartementet
På lager: 38Meld.St.21 (2016-2017) NB
Lærelyst - tidlig innsats og kvalitet i skolen
Publikasjonseier: Kunnskapsdepartementet
På lager: 2219NOU 2016:24 NB
Ny straffeprosesslov
Publikasjonseier: Justis- og beredskapsdepartementet
På lager: 531Prop.151 S (2015-2016) NB
Kampkraft og bærekraft. Langtidsplan for forsvarssektoren
Publikasjonseier: Forsvarsdepartementet
På lager: 823Q-1070 NB
Hva med min mening da?
Publikasjonseier: Barne- og likestillingsdepartementet
Finnes kun elektronisk på regjeringen.no
Finnes kun elektronisk: https://www.regjeringen.noR-0564 NB
Reglement for økonomistyring i staten. Bestemmelser om økonomistyring i staten. Fastsatt 12. desember 2003 med endringer, senest 5. november 2015
Publikasjonseier: Finansdepartementet
Kun statlige får denne, andre må kjøpe hos Fagbokforlaget
På lager: 0Q-0794 NB
Separasjon og skilsmisse
Publikasjonseier: Barne- og likestillingsdepartementet
På lager: 211Meld.St.36 (2016-2017) NB
Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk
Publikasjonseier: Utenriksdepartementet
På lager: 462V-0732 NB
Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2016. For tildelinger i 2017
Publikasjonseier: Kulturdepartementet
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Meld.St.32 (2015-2016) NB
Svalbard
Publikasjonseier: Justis- og beredskapsdepartementet
På lager: 108NOU 2017:8 NB
Særdomstoler på nye områder? Vurdering av nye domstolsordninger for foreldretvister, barnevernsaker og utlendingssaker
Publikasjonseier: Justis- og beredskapsdepartementet
På lager: 13Prop.123 S (2015-2016) NB
Kommuneproposisjonen 2017
Publikasjonseier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
På lager: 234Meld.St.24 (2016-2017) NB
Felles ansvar for felles fremtid. Bærekraftsmålene og norsk utviklingspolitikk
Publikasjonseier: Utenriksdepartementet
På lager: 728NOU 2016:14 NB
Mer å hente. Bedre læring for elever med stort læringspotensial
Publikasjonseier: Kunnskapsdepartementet
På lager: 69