Klikk for å skrive ut siden a a a

Mest bestilt  
N-0080 NB
Honnørrabatt - tilleggslegitimasjon
Publikasjonseier: Samferdselsdepartementet
Kan kun bestilles av: NAV Kontaktsenter, NAV Arbeid og ytelser, NAV Servicesenter og Norges blindeforbund
På lager: 62950N-0535 NB
Honnørrabatt. 50 prosent rabatt i forhold til ordinær personbillett (enkeltbillett). Brosjyre
Publikasjonseier: Samferdselsdepartementet
På lager: 0Q-0795 NB
Mekling for foreldre
Publikasjonseier: Barne- og likestillingsdepartementet
På lager: 1302Q-1135 NB
Arbeidshefte om reklame. Undervisningshefte
Publikasjonseier: Barne- og likestillingsdepartementet
På lager: 10061Q-1228 NB
Velkommen som ny statsborger
Publikasjonseier: Justis- og beredskapsdepartementet
Revidert utgave mai 2015. Kun JD, fylkesmannskontor og folkebibliotek får denne.
På lager: 5281NOU 2016:17 NB
På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming
Publikasjonseier: Barne- og likestillingsdepartementet
På lager: 131NOU 2016:16 NB
Ny barnevernslov. Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse
Publikasjonseier: Barne- og likestillingsdepartementet
Finnes kun elektronisk: https://www.regjeringen.noMeld.St.18 (2016-2017) NN
Berekraftige byar og sterke distrikt
Publikasjonseier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
På lager: 0Meld.St.21 (2016-2017) NB
Lærelyst - tidlig innsats og kvalitet i skolen
Publikasjonseier: Kunnskapsdepartementet
På lager: 1746Meld.St.33 (2016-2017) NB
Nasjonal transportplan 2018-2029
Publikasjonseier: Samferdselsdepartementet
På lager: 1779Q-0580 NB
Foreldreansvar og samværsrett
Publikasjonseier: Barne- og likestillingsdepartementet
Nettutgaven er fra 2010. Den er ikke oppdatert, det har vært noen endringer i regelverket. Det er allikevel en del informasjon der som kan være nyttig. Papirutgaven er utgått fra lager.
Finnes kun elektronisk: https://www.regjeringen.noMeld.St.16 (2016-2017) NB
Kultur for kvalitet i høyere utdanning
Publikasjonseier: Kunnskapsdepartementet
Finnes kun elektronisk: https://www.regjeringen.noMeld.St.10 (2016-2017) NB
Risiko i et trygt samfunn. Samfunnssikkerhet
Publikasjonseier: Justis- og beredskapsdepartementet
På lager: 18Meld.St.24 (2016-2017) NB
Felles ansvar for felles fremtid. Bærekraftsmålene og norsk utviklingspolitikk
Publikasjonseier: Utenriksdepartementet
På lager: 220Meld.St.36 (2016-2017) NB
Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk
Publikasjonseier: Utenriksdepartementet
På lager: 186NOU 2016:24 NB
Ny straffeprosesslov
Publikasjonseier: Justis- og beredskapsdepartementet
På lager: 489Meld.St.28 (2015-2016) NB
Fag - Fordypning - Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet
Publikasjonseier: Kunnskapsdepartementet
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Q-1070 NB
Hva med min mening da?
Publikasjonseier: Barne- og likestillingsdepartementet
Finnes kun elektronisk på regjeringen.no
Finnes kun elektronisk: https://www.regjeringen.noNOU 2017:8 NB
Særdomstoler på nye områder? Vurdering av nye domstolsordninger for foreldretvister, barnevernsaker og utlendingssaker
Publikasjonseier: Justis- og beredskapsdepartementet
Finnes Kun elektronisk på regjeringen.no
Finnes kun elektronisk:NOU 2016:14 NB
Mer å hente. Bedre læring for elever med stort læringspotensial
Publikasjonseier: Kunnskapsdepartementet
På lager: 52R-0564 NB
Reglement for økonomistyring i staten. Bestemmelser om økonomistyring i staten. Fastsatt 12. desember 2003 med endringer, senest 5. november 2015
Publikasjonseier: Finansdepartementet
Kun statlige får denne, andre må kjøpe hos Fagbokforlaget
På lager: 153NOU 2017:2 NB
Integrasjon og tillit. Langsiktige konsekvenser av høy innvandring
Publikasjonseier: Justis- og beredskapsdepartementet
På lager: 558G-0435 NB
Til deg som er utsatt for voldtekt eller seksuelt overgrep
Publikasjonseier: Justis- og beredskapsdepartementet
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Q-0794 NB
Separasjon og skilsmisse
Publikasjonseier: Barne- og likestillingsdepartementet
På lager: 99H-2386 NB
Byrom - en idehåndbok. Hvordan utvikle byromsnettverk i byer og tettsteder
Publikasjonseier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
På lager: 141Meld.St.29 (2016-2017) NB
Perspektivmeldingen 2017
Publikasjonseier: Finansdepartementet
Rettelsesark medfølger
På lager: 736NOU 2016:18 NB
Hjertespråket. Forslag til lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk
Publikasjonseier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
På lager: 235HOD Prop.1 S (2016-2017) NB
Helse- og omsorgsdepartementet
Publikasjonseier: Helse- og omsorgsdepartementet
På lager: 1020H-2393 NB
Veier til samarbeid. Sosiale entreprenører som samarbeidspartnere i offentlig sektor - eksempler og idéer. Inspirasjonshefte
Publikasjonseier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
På lager: 131
Finnes også elektronisk: https://www.regjeringen.no/sosentoff
NOU 2017:5 NB
En påtalemyndighet for fremtiden. Påtaleanalysen
Publikasjonseier: Justis- og beredskapsdepartementet
På lager: 62