Klikk for å skrive ut siden a a a

Mest bestilt  
N-0080 NB
Honnørrabatt - tilleggslegitimasjon
Publikasjonseier: Samferdselsdepartementet
Kan kun bestilles av: NAV Kontaktsenter, NAV Arbeid og ytelser, NAV Servicesenter og Norges blindeforbund
På lager: 80900N-0535 NB
Honnørrabatt. 50 prosent rabatt i forhold til ordinær personbillett (enkeltbillett). Brosjyre
Publikasjonseier: Samferdselsdepartementet
Finnes også på regjeringen.no/sd (nynorsk utg. januar 2012)
På lager: 248Q-0795 NB
Mekling for foreldre
Publikasjonseier: Barne- og likestillingsdepartementet
På lager: 7089Q-0580 NB
Foreldreansvar og samværsrett
Publikasjonseier: Barne- og likestillingsdepartementet
Nettutgaven er fra 2010. Den er ikke oppdatert, det har vært noen endringer i regelverket. Det er allikevel en del informasjon der som kan være nyttig. Papirutgaven er utgått fra lager.
Finnes kun elektronisk: https://www.regjeringen.noMeld.St.28 (2015-2016) NB
Fag - Fordypning - Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet
Publikasjonseier: Kunnskapsdepartementet
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Q-1228 NB
Velkommen som ny statsborger
Publikasjonseier: Justis- og beredskapsdepartementet
Revidert utgave mai 2015. Kun JD, fylkesmannskontor og folkebibliotek får denne.
På lager: 6231Q-1135 NB
Arbeidshefte om reklame. Undervisningshefte
Publikasjonseier: Barne- og likestillingsdepartementet
På lager: 20643Meld.St.19 (2015-2016) NB
Tid for lek og læring. Bedre innhold i barnehagen
Publikasjonseier: Kunnskapsdepartementet
Finnes kun elektronisk: https://www.regjeringen.noNOU 2016:16 NB
Ny barnevernslov. Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse
Publikasjonseier: Barne- og likestillingsdepartementet
På lager: 0NOU 2016:17 NB
På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming
Publikasjonseier: Barne- og likestillingsdepartementet
På lager: 396E-0960 NB
EU/EØS-håndboken 2016
Publikasjonseier: Utenriksdepartementet
Erstatter E-0891
På lager: 2178Meld.St.22 (2015-2016) NB
Nye folkevalgte regioner - rolle, struktur og oppgaver
Publikasjonseier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
På lager: 93N-0535 NN
Honnørrabatt. 50 prosent rabatt i forhold til vanleg personbillett (enkeltbillett). Brosjyre
Publikasjonseier: Samferdselsdepartementet
Finnes også på regjeringen.no/sd under Dokumenter (jan 2012)
På lager: 36936Meld.St.30 (2015-2016) NB
Fra mottak til arbeidsliv - en effektiv integreringspolitikk
Publikasjonseier: Justis- og beredskapsdepartementet
På lager: 62Q-1070 NB
Hva med min mening da?
Publikasjonseier: Barne- og likestillingsdepartementet
På lager: 66Meld.St.16 (2016-2017) NB
Kultur for kvalitet i høyere utdanning
Publikasjonseier: Kunnskapsdepartementet
På lager: 2NOU 2016:8 NB
En god alliert - Norge i Afghanistan 2001-2014
Publikasjonseier: Utenriksdepartementet
På lager: 252Meld.St.27 (2015-2016) NB
Digital agenda for Norge. IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet
Publikasjonseier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
På lager: 131E-0953 FR
La Norvège et l'UE - Partenaires pour l'Europe
Publikasjonseier: Utenriksdepartementet
Engelsk har kode E-0948 EN
På lager: 589Meld.St.10 (2016-2017) NB
Risiko i et trygt samfunn. Samfunnssikkerhet
Publikasjonseier: Justis- og beredskapsdepartementet
På lager: 102Meld.St.25 (2015-2016) NB
Kraft til endring. Energipolitikken mot 2030
Publikasjonseier: Olje- og energidepartementet
På lager: 55NOU 2016:24 NB
Ny straffeprosesslov
Publikasjonseier: Justis- og beredskapsdepartementet
På lager: 619Prop.151 S (2015-2016) NB
Kampkraft og bærekraft. Langtidsplan for forsvarssektoren
Publikasjonseier: Forsvarsdepartementet
På lager: 877V-0732 NB
Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2016. For tildelinger i 2017
Publikasjonseier: Kulturdepartementet
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)NOU 2016:7 NB
Norge i omstilling - karriereveiledning for individ og samfunn
Publikasjonseier: Kunnskapsdepartementet
På lager: 357Q-1120 NB
Har du gjeldsproblemer? - en veileder for deg som kan ha behov for gjeldsordning
Publikasjonseier: Barne- og likestillingsdepartementet
På lager: 2576NOU 2016:4 NB
Ny kommunelov
Publikasjonseier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
På lager: 1640Meld.St.18 (2015-2016) NB
Friluftsliv. Natur som kilde til helse og livskvalitet
Publikasjonseier: Klima- og miljødepartementet
På lager: 254Meld.St.32 (2015-2016) NB
Svalbard
Publikasjonseier: Justis- og beredskapsdepartementet
På lager: 110Prop.123 S (2015-2016) NB
Kommuneproposisjonen 2017
Publikasjonseier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
På lager: 236