Klikk for å skrive ut siden a a a

Om tjenesten

Her kan du søke opp, og bestille, papirversjonen av alle publikasjoner fra departementene, regjeringen og Stortinget
  • Meldinger og proposisjoner
  • Norges offentlige utredninger (NOU)
  • Stortingets innstillinger
  • Representantforslag
  • Dokumenter til Stortinget
  • Veiledere, rundskriv og brosjyrer fra departementene
Hva kan du søke på, og hvordan fungerer søket?
I søkefeltet øverst til venstre (under logoen) kan du søke på hele, eller deler av, publikasjonskoden eller publikasjonens tittel
 
Hvordan begrense søkeresultatet ved bruk av kategorier?
Øverst i søkeresultatet kommer det opp tre bokser med kategorier.  Om du ønsker å begrense søkeresultatet kan du her klikke på den kategorien som tilfredsstiller dine ønsker, enten du vil begrense på publikasjonstype, publikasjonseier eller utgivelsesår.  Det er mulig å avgrense søket på en, to eller alle tre kategorityper samtidig, men kun en kategori for hver type.
 
Ved ytterligere spørsmål - klikk Hjelp